Organizacije, instituti, udruženjaMihajlo Pupin
Mihajlo Pupin Institut predstavlja oblasti svoje delatnosti, dostignuća, biblioteku i seminare.

Fаkultet tehničkih nаukа, Kosovska Mitrovica
Fаkultet tehničkih nаukа, Kosovska Mitrovica Fаkultet tehničkih nаukа je visokoškolskа ustаnovа i visokoškolskа jedinаicа Univerzitetа u Prištini sа Svojstvom prаvnog licа. Nаziv fаkultetа je: Univerzitet u Prištini Fаkultet tehničkih nаuаkа. Fаkultet tehničkih nаukа , u sklаdu sа dozvolom zа rаd, ostvаruje аkаdemske i strukovne studijske progrаme, izvodi obrаzovne kursove u cilju obrаzovаnjа tokom čitovog životа.

Društvo za Informatiku Srbije
Društvo za Informatiku Srbije O društvu, aktivnostima, upravnom odboru, skupovima, kao i anketa i predlozi.

Naše Pismo
Naše Pismo Grupa koja se zalaže za upotrebu ćiriličnih operativnih sistema i programa. Vesti, članci, mediji i podrška.

BEST Beograd - Udruženje studenata tehnike Evrope
BEST Beograd - Udruženje studenata tehnike Evrope BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitična i nevladina studentska organizacija koja je u stalnom porastu. Još od 1989. godine obezbeđujemo komunikaciju i saradnju sa studentima u oblasti tehnike i tehnologije.

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, osnovan je 1962. godine pod tadašnjim nazivom Institut za bakar Bor. Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, uspeo je da dosegne visok kvalitet i pouzdanost u: naučno-istraživačkom radu, inženjeringu i konsaltingu, eksperimentalnoj i specijalizovanoj proizvodnji materijala i opreme za testiranje, kontroli kvaliteta proizvoda, materijala i proizvodnih procesa, i kontroli kvaliteta životne sredine.

Elektrotehnički Institut Nikola Tesla
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla Elektrotehnički Institut Nikola Tesla je privredno društvo organizovano u formi akcionarskog društva sa mešovitim kapitalom. Struktura kapitala 98% državni, 2% privatni. Elektrotehnički Institut Nikola Tesla je u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, akreditovan i registrovan kao istraživačko-razvojni Institut u oblasti elektrotehnike.