banke u SrbijiNBS - Narodna banka Srbije
NBS - Narodna banka Srbije Zvanicna prezentacija Narodne banke Srbije (NBS) sadrzi monetarne propise i zakone relevantne za Srbiju sa novostima i statistickim podacima. Saznajte više o Narodnoj banci Srbije, kursna lista, novosti i saopštenja, propisi, monetarna politika, bankarski sistem, platni promet, kontrola banaka, nadzor osiguranja, novac, statistika, publikacije...

NBS - Narodna banka Srbije
NBS - Narodna banka Srbije Zvanicna prezentacija Narodne banke Srbije (NBS) sadrzi monetarne propise i zakone relevantne za Srbiju sa novostima i statistickim podacima. Saznajte više o Narodnoj banci Srbije, kursna lista, novosti i saopštenja, propisi, monetarna politika, bankarski sistem, platni promet, kontrola banaka, nadzor osiguranja, novac, statistika, publikacije...

AIK Banka Niš
AIK Banka Niš AIK Banka je likvidna banka čistog bilansa koja je sve svoje obaveze prema partnerima i državi blagovremeno izvršavala. To je postignuto poštovanjem čvrste finansijske discipline i dobro razrađenom tehnologijom u obezbeđenju i naplati potraživanja.

ALPHA BANK
ALPHA BANK Alpha Bank (bivša Jubanka) pruža sve klasične bankarske usluge i obavlja sve druge bankarske i finansijske poslove od interesa za akcionare, deponente i komitente u zemlji. Banka je u potpunosti osposobljena i ovlašćena za obavljanje svih kreditnih poslova i poslova platnog prometa sa inostranstvom.

Banca Intesa ad Beograd
Banca Intesa ad Beograd Banca Intesa Beograd je vodeća banka na domaćem tržištu i pouzdan partner za 900.000 klijenata, fizičkih i pravnih lica. Članica je novooformljene grupacije Intesa Sanpaolo koja je, kao najprofitabilnija i najveća italijanska i jedna od najsnažnijih evropskih bankarskih grupacija, po vrednosti na berzi peta banka u Evropi.

Poštanska štedionica a.d.
Poštanska štedionica a.d. Transformacijom u poslovnu banku, stvoreni su preduslovi za proširenje bankarskog poslovanja Banke Poštanska štedionica, a.d. u zemlji i inostranstvu. Banka Poštanska štedionica, a.d. je lider u poslovanju sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je svaki drugi stanovnik u Srbiji korisnik usluga Banke Poštanska štedionica, a.d.

Crédit Agricole banka Srbija (bivša Meridijan banka)
Crédit Agricole banka Srbija (bivša Meridijan banka) Crédit Agricole Srbija je 100% u vlasništvu Crédit Agricole grupe vodeće svetske finansijske grupacije. Banka posluje kroz razgranatu mrežu od 80 filijala, u svim većim gradovima Srbije, sa namerom da svoju mrežu i dalje proširuje i unapređuje. Tokom 2009, Crédit Agricole S.A. iz Pariza je omogućila svojoj podružnici u Srbiji, Meridian banci da promeni svoje ime u Crédit Agricole Srbija.

Čačanska banka a.d. Čačak
Čačanska banka a.d. Čačak Čačanska banka je banka univerzalnog tipa i pruža sve vrste usluga stanovništvu i privredi. Prikuplja novčane depozite, pruža usluge kreditiranja, devizne, devizno-valutne i menjačke usluge, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, brokerske usluge, usluge e-bankinga, usluge izdavanja garancija, platnih kartica (Visa i Dina) i sefova u zakup.

Dunav Banka
Dunav Banka Dunav banka, nekadašnja „Kosovsko - metohijska banka“ posluje od 28. decembra 1990. godine, a rad sa klijentima započela je 3. januara 1991. godine u mreži filijala i ekspozitura na celom prostoru Kosova i Metohije. Narodna banka Srbije 1. oktobra 2010. godine dala je saglasnost na predložene izmene i dopune Ugovora o osnivanju i Statuta Kosovsko - metohijske banke a.d. Zvečan. To praktično znači da je prihvaćen predlog o promeni imena pod kojim će Banka poslovati na finansijskom tržištu Srbije u „Dunav banka“a.d.

Erste Bank a.d.Novi Sad
Erste Bank a.d.Novi Sad Informacije o kreditima, štednji, kamatnim stopama, elektronskom bankarstvu, Visa karticama, uslugama brokera... Erste Bank a.d. Novi Sad je članica Erste Bank Grupe, jedne od vodećih finansijskih institucija u regionu srednje i istočne Evrope, sa više od 15 miliona klijenata u osam zemalja (Austrija, Češka, Slovačka, Madjarska, Rumunija, Ukrajna, Hrvatska i Srbija).

Eurobank a.d. Beograd
Eurobank a.d. Beograd Eurobank je deo grupacije Eurobank Ergasias. U martu 2003 grčka banka Eurobank-Ergasias je postala vlasnik 68.06% deonica srpske banke Postbanka. Tokom 2004 procenat vlasništva povećan je na 93.5%, a ime je promenjeno u EFG Eurobank Beograd.Nakon dve akvizicije (Postbanka & Nacionalna štedionica), Eurobanka se danas nalazi među vodećim stranim investitorima i finansijskim institucijama na tržištu Srbije, gde 1.500 zaposlenih preko poslovne mreže od 100 filijala i privrednih centara servisira više od 900.000 klijenata.

Findomestic Banka Beograd
Findomestic Banka Beograd Italijanska Findomestic Banca SPA iz Firence, čiji su ravnopravni vlasnici Grupo Banka CR iz Firenze i Cetelem (afilijacija BNP Paribas) završila je preuzimanje 97% akcijskog kapitala Nove Banke Beograd AD, sa sedištem u Beogradu i mrežom od 20 filijala i ekspozitura širom Srbije.

Hypo Group Alpe Adria Banka
Hypo Group Alpe Adria Banka U Srbiji poslujemo od 2002. godine kao Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd. Naši klijenti mogu da biraju iz kompletnog spektra usluga: od raznih vrsta kredita, preko kartica, do domaćeg i međunarodnog platnog prometa i elektronskog bankarstva. Klijentima su dostupni i paketi usluga clanica HYPO grupe: Hypo Leasing, Hypo Consultants, Hypo Securities.

JUBMES banka
JUBMES banka Poslujući u skladu sa Zakonom o bankama od 1997.godine, sa licencom za obavljanje svih bankarskih poslova u okviru korporativnog bankarstva i poslovanja sa stanovništvom, na domaćem i na međunarodnom tržištu, Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju - JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.

Jugobanka Jugbanka a.d. banka
Jugobanka Jugbanka a.d. banka Danas, Jugobanka-Jugbanka A.D. Kosovska Mitrovica predstavlja snažnu i pouzdanu finansijsku ustanovu na domaćem tržištu, spremnu da uspešno odgovori na sve potrebe svojih klijenata. Banka obavlja sve vrste poslova sa privredom i stanovništvom-vođenje tekućih i depozitnih računa, odobrava potrošačke kredite građanima i pravnim licima, a takođe i učestvuje u postupku servisiranja stare devizne štednje građana. Visoka kreditna aktivnost Banke posledica je stalnog uvećanja broja klijenata kojima je na raspolaganju brza i efikasna usluga.

KBM Banka Kragujevac
KBM Banka Kragujevac KBM banka nastavlja dugogodišnju tradiciju bankarstva u Kragujevcu započetu još u drugoj polovini XIX veka. Vremenom banka prolazi kroz različite faze svog razvoja, pripajajući druge banke, stalno šireći svoju mrežu i broj usluga koje pruža klijentima. Od marta 2010. godine postajemo 14. članica Grupe Nove KBM iz Maribora, jedne od najvećih finansijskih grupacija u Sloveniji, sa velikim ugledom u zemlji i u inostranstvu. Grupu čini matična banka, Nova KBM i trinaest ostalih članica koje posluju u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

Komercijalna banka ad Beograd
Komercijalna banka ad Beograd Komercijalna banka pune tri i po decenije, iz godine u godinu, uspešno posluje, unapređuje bankarske poslove, modernizuje organizaciju rada i proširuje svoju poslovnu mrežu. Po veličini bilansa i kapitalu, Komercijalna banka a.d. Beograd je u vrhu bankarstva u Srbiji.

Marfin Bank
Marfin Bank Na teritoriji Srbije banka posluje od 2006. a od 31. marta 2008. godine nosi ime Marfin Bank. Marfin grupa je finansijski snažna organizacija koja uživa veliki profesionalni ugled u međunarodnim okvirima. Prisutna je na Kipru, u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Australiji, Rumuniji, Ukrajini, Estoniji, uz brojna predstavništva širom sveta.

NLB BANKA
NLB BANKA Poslovanje sa građanima i privredom, dinarsko i devizno poslovanje, platne kartice, elektronsko bankarstvo za građane i korporativne klijente. Servisi na sajtu: kalkulatori za kredite, štednju i rate.

Opportunity Bank Serbia (OBS)
Opportunity Bank Serbia (OBS) Opportunity banka Srbija (OBS) deo je međunarodne mreže banaka i mikrofinansijskih organizacija “Opportunity International“ koja je osnovana 1971. godine u Čikagu i danas ima preko 5 miliona klijenata u 22 zemlje sveta. Opportunity banka Srbija (OBS) u Srbiji postoji od 2002. godine, a 2012. je obeležila kao jubilarnu godinu u kojoj je ušla u desetu godinu poslovanja u Srbiji.

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OTP banka Srbija a.d. Novi Sad nastala je spajanjem tri srpske banke: Niške Banke a.d. Niš, Zepter banke a.d. Beograd i Kulske banke a.d. Novi Sad. Ovim datumom je završen proces pravnog i operativnog pripajanja banaka i stvorena je stabilna i profitabilna bankarska institucija. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu, danas ima preko 1000 zaposlenih i razgranatu poslovnu mrežu na celoj teritoriji Srbije.

Piraeus Bank AD Beograd
Piraeus Bank AD Beograd Piraeus bank AD Beograd ulaskom u Piraeus bankarsku grupu omogućila je proširenje svoje kreditne sposobnosti i kreditnih portfolija, kao i povećanje bankarskog poslovanja sa privredom i stanovništvom. Do izražaja su došli stambeni krediti, srednjoročni krediti za stanovništvo, kao i krediti za preduzetnike i mala i srednja preduzeća.

ProCredit Bank
ProCredit Bank ProCredit Banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletan paket usluga. Banka klijentima nudi odličnu uslugu, kao i širok spektar bankarskih proizvoda. U kreditnim poslovima se fokusiramo na kreditiranje malih i srednjih preduzeća.

Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank Ugledni časopis "The Banker", proglasio je Raiffeisen banku a.d. za "Banku godine 2006" u Srbiji. Raiffeisen banka a.d. je već treći put za redom izabrana za “Banku godine” u Srbiji, u izboru pomenutog časopisa. Raiffeisen banka koja posluje u Srbiji je jedna od banaka sa najbržim rastom u mreži Raiffeisen International-a, a sa bilansnom aktivom od 1.9 milijardi evra.

Sberbank Srbija
Sberbank Srbija 24. decembra 2012. godine Volksbanka je postala Sberbank Srbija a.d. Beograd. Sberbanka je jedna od najprofitabilnijih finansijskih institucija u svetu i vodeća banka u Rusiji sa tradicijom od preko 170 godina poslovanja koja nudi nove proizvode zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama. Sberbank Srbija je članica Sberbank Evropa AG koja upravlja mrežom of 9 univerzalnih banaka u devet država centralne i istočne Evrope.

Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd
Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd Société Générale je prisutna na domaćem tržištu od 1977. godine, kada banka otvara predstavništvo u Beogradu. 12. februara 1991. godine, osniva se Société Générale Yugoslav Bank, prva banka u zemlji sa većinskim stranim kapitalom. Société Générale banka u Srbiji. Ista kao svuda u svetu. Usluge za fizička lica (štednja, platne kartice, krediti), malu privredu i preduzeća.

Srpska banka
Srpska banka Srpska Banka a.d., ranije YU Garant Banka a.d., je banka sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju bankarskih poslova. Srpska Banka a.d. svim komitentima i klijentima nudi široku lepezu usluga kao i sveobuhvatnu, kvalitetnu konsalting uslugu tokom kreiranja i realizacije posla.

Telenor banka - (KBC)
Telenor banka - (KBC) Kompanija Telenor Srbija objavila 19.12.2013. je danas završetak procesa kupovine i zvanično preuzimanje KBC Banke, koja je prethodno bila deo belgijske KBC grupe. Ovo označava ispunjenje ugovora, potpisanog 29. aprila 2013, kojim je kompanija Telenor Srbija preuzela 100 odsto akcija u KBC Banci, dok je Societe Generale banka preuzela portfolio klijenata koji obuhvata fizička lica, preduzetnike, mala i srednja preduzeća.

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd HVB Banka Srbija i Crna Gora je ćerka banka Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), koja je članica UniCredit Group. BA-CA je najveća austrijska banka sa akcijskim kapitalom većim od 7 milijardi evra. Zajedno sa UniCredit-om, BA-CA posluje u 24 zemlje preko svojih više od 2.900 ekspozitura.

Vojvođanska banka
Vojvođanska banka Vojvođanska banka je univerzalna banka koja kombinuje funkcije komercijalnog i investicionog bankarstva. Putem razgranate mreže koja se sastoji od 23 filijale i 172 prodajna mesta Banka pruža usluge za preko 625.000 fizičkih lica i preko 61.000 pravnih lica. Vojvođanska banka ima jaku poziciju u Srbiji u sektoru poslovanja sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je prva po dinarskoj štednji.

VTB Banka a.d. Beograd
VTB Banka a.d. Beograd VTB banka je druga po veličini u Rusiji i članica je VTB grupe. Na tržište Srbije dolazi 2013. godine, postavši stoprocentni vlasnik akcija VTB banke a.d. Beograd. VTB grupa obezbeđuje globalne finasijske usluge, uključujući i bankarsko poslovanje sa fizičkim i pravnim licima, kao i investiciono bankarstvo; brokerske i druge berzanske usluge: osiguranje, upravljanje penzijskim i drugim fondovima, lizing…

Privredna banka Beograd AD - u stečaju
Privredna banka Beograd AD - u stečaju Dana 26.10.2013. godine, Narodna banka Srbije je Rešenjem IO NBS br. 49 oduzela dozvolu za rad Privrednoj banci Beograd i imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora te banke. Deo imovine i obaveza Privredne banke Beograd, uključujući sve depozite fizičkih i pravnih lica, prenet je na Banku Poštansku štedionicu.

Univerzal banka AD Beograd
Univerzal banka AD Beograd U stečaju

Poljoprivredna banka Agrobanka - Beograd
Poljoprivredna banka Agrobanka - Beograd U stečaju