bibliotekaBiblioteka grada Beograd
Biblioteka grada Beograd Biblioteka grada Beograda, zajedno sa mrežom opštinskih biblioteka, ima najrazvijeniji kulturno-obrazovni rad u bibliotekarstvu Srbije. Bez prekida rada sa publikom 1997. započeta je revizija Opšteg fonda. U Knez Mihailovoj ulici počela je sa radom Internet čitaonica. Ugrađena je elektronska zaštita fonda u slobodnom pristupu.

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd Univerzitetska biblioteka " Svetozar Marković " (u daljem tekstu – Biblioteka) je bibliotečki, informaciono-dokumentacioni i referalni centar Univerziteta u Beogradu. Osnivač Biblioteke je Univerzitet u Beogradu. Biblioteka obavlja izdavačku, reprografsku, štamparsku, knjigovezačku i druge tehničke delatnosti.

Narodna biblioteka, Beograd
Narodna biblioteka, Beograd Narodna biblioteka je osnovana 1832. godine i najstarija je ustanova kulture u Srbiji. Nastala je kao svojevrsni depozit knjiga, zatim bila biblioteka u sastavu (Knjaževsko-tipografijska biblioteka, Biblioteka Popečiteljstva prosveštenija), nakon toga je okupila više biblioteka javnih i državnih nadleštava i otkupila nekoliko privatnih biblioteka (Lukijana Mušickog, Josipa Šlezingera), da bi vremenom izrasla u nacionalnu biblioteku.

Digitalna narodna biblioteka Srbije
Digitalna narodna biblioteka Srbije Digitalna Narodna biblioteka Srbije izgrađena je u skladu sa principima otvorenog pristupa znanju i informacijama. Digitalizovana građa iz kolekcija Narodne biblioteke Srbije predstavlja javno nacionalno dobro.

Gradska Biblioteka, Novi Sad
Gradska Biblioteka, Novi Sad Gradska biblioteka u Novom Sadu, sa više od 23.000 korisnika i fondom od oko 480.000 knjiga, jedna je od najvećih javnih biblioteka u zemlji. 66 stručnih radnika, od 87 zaposlenih, resurs su kojim odgovaramo svim profesionalnim izazovima. Kao matična biblioteka za Južnobački okrug, projektuje i prati razvoj bibliotečke delatnosti u mreži od 250 biblioteka i bibliotečkih jedinica.

Univerzitetska biblioteka, Kragujevac
Univerzitetska biblioteka, Kragujevac Narodna biblioteka je osnovana 1832. godine i najstarija je ustanova kulture u Srbiji. Nastala je kao svojevrsni depozit knjiga, zatim bila biblioteka u sastavu (Knjaževsko-tipografijska biblioteka, Biblioteka Popečiteljstva prosveštenija), nakon toga je okupila više biblioteka javnih i državnih nadleštava i otkupila nekoliko privatnih biblioteka (Lukijana Mušickog, Josipa Šlezingera), da bi vremenom izrasla u nacionalnu biblioteku.

Biblioteka grada Kruševac
Biblioteka grada Kruševac Narodna biblioteka, Istorijski arhiv i Kulturni centar, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, organizatori su mnogih kulturnih manifestacija . Pored izložbe svojih izdanja, biblioteka poseduje i Katalog umetničkih izložbi, stare i retke knjige, kao i Digitalnu biblioteku.

Narodna Biblioteka, Užice
Narodna Biblioteka, Užice Narodna Biblioteka Užice danas je moderna ustanova sa oko 190.000 knjiga sa preko 130 naslova periodike i internet čitaonicom koja sugradjanima nudi obilje informacija iz svih oblasti života

Virtuelne biblioteke Srbije - COBISS
Virtuelne biblioteke Srbije - COBISS Uzajamni elektronski katalog biblioteka Srbije.

Biblioteke našeg okruženja
Biblioteke našeg okruženja Listing i detalji biblioteka otvorenog tipa iz cele Jugoslavije. Nove knjige, događaji iz kulture, manifestacije i vesti iz književnosti.

KOBSON
KOBSON Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku stranih časopisa.

Opštinska biblioteka Kovačica
Svet-životinja.org Rent a car Beograd Moj recnik Auto Škola Pavlin, Novi Beograd Fotocene Kombi prevoz Beograd Besplatne Online Igrice Polygram Rent A Car-Beograd, Srbija IzaberitePopust.com - Grupna Kupovina Opštinska biblioteka Kovačica Discounts, coupons, free offers Web Nekretnine