EkologijaEkologija.rs
Ekologija.rs Sajt se bavi aktuelnim temama iz oblasti ekologije. Predstavlja skup prevedenih članaka iz stranih elektronskih medija, domaćih vesti i autorskih članaka koji obrađuju problem klimatskih promena, novih zelenih tehnologija i uopšte - ekologije.

Ekološki e-magazin Stakleno zvono
Ekološki e-magazin Stakleno zvono Udruženje građana “Stakleno zvono” ima za cilj podizanje svesti, istraživanje, afirmaciju i informisanje građana, a pre svega izradu i promociju kvalitetnih programa i multimedijalnih projekata pod nazivom “Stakleno zvono” iz oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, energetske efikasnosti, reciklaže, novih tehnologija, zdravlja, socijalne ekologije, kulture i multimedijalnih umetnosti. Pored e-magazina Stakleno zvono koji može besplatno da se preuzme, tu su i vesti iz ekologije...

Ekologija.rs
Ekologija.rs Sajt se bavi aktuelnim temama iz oblasti ekologije. Predstavlja skup prevedenih članaka iz stranih elektronskih medija, domaćih vesti i autorskih članaka koji obrađuju problem klimatskih promena, novih zelenih tehnologija i uopšte - ekologije.

Ekološki e-magazin Stakleno zvono
Ekološki e-magazin Stakleno zvono Udruženje građana “Stakleno zvono” ima za cilj podizanje svesti, istraživanje, afirmaciju i informisanje građana, a pre svega izradu i promociju kvalitetnih programa i multimedijalnih projekata pod nazivom “Stakleno zvono” iz oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, energetske efikasnosti, reciklaže, novih tehnologija, zdravlja, socijalne ekologije, kulture i multimedijalnih umetnosti. Pored e-magazina Stakleno zvono koji može besplatno da se preuzme, tu su i vesti iz ekologije...

Ekološki Pokret Grada Novog Sada
Ekološki Pokret Grada Novog Sada Prezentacija ekološkog pokreta grada Novog Sada. Pogledajte našu referentnu listu, strukturu članstva, strategiju razvoja, predlog reformi, istorijat, naša izdanja, najavu događaja, saopštenja...

Ambasadori životne sredine
Ambasadori životne sredine Neprofitna organizacija koja kroz projekte pruža konsultantske i ekspertske usluge iz različitih oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine kao i obuke i treninge iz zastupanja, lobiranja, strateškog planiranja, vođenja kampanja, ekološke diplomatije i upravljanja otpadom.

Zelena omladina Srbije
Zelena omladina Srbije Portal omladinske organizacije koja radi na širenju zelene ideje i zelenog načina života sa ciljem zaštite životne sredine.

Zelena Mreža Vojvodine
Zelena Mreža Vojvodine Zelena mreža Vojvodine promoviše i podržava zaštitu životne sredine i održivi razvoj na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou. Promocija svesti o stanju životne sredine kako u javnosti tako i institucijama i kompanijama.

Srbija u Zelenom
Srbija u Zelenom Podsticaj ozelenjavanja i uređenja javnih površina, podsticaj pošumljavanja, unapređenje kvaliteta tekućih voda, podsticaj smanjenje zagađenosti vazduha, promovisanje alternativnih izvora energije, promocija upotrebe prirodnih materijala u građevinarstvu, promovisanje i podsticaj eko hrane i napitaka, unapređenje i promovisanje seoskog turizma u brdsko planinskim pasivnijim krajevima.

Regionalni centar za životnu sredinu - kancelarija u Srbiji
Regionalni centar za životnu sredinu - kancelarija u Srbiji Misija REC-a je u procesu rešavanja lokalnih, nacionalnih i regionalnih problema životne sredine i pruža konsultantske usluge, pospešuje saradnju između relevantnih interesnih grupa, podržava besplatnu razmenu informacija i promoviše učešće javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Eko Varoš - Novi Bečej
Eko Varoš - Novi Bečej Osnovni ciljevi udruženja: Organizovana zaštita i unapređenje životne sredine, uz potpunu toleranciju i uvažavanje kojoj doprinose članovi; Razvijanje svesti građana i uspostavljanje ekološke kulture i obrazovanja; Uspostavljanje skladnog odnosa izmedu čoveka i prirode u humanom životu.

EkoForum, Životna sredina i ekologija
EkoForum, Životna sredina i ekologija Životna sredina i Ekologija - Vesti, saopštenja, informacije. Naš glavni cilj je poboljšanje informisanja o ekološkim temama kroz saradnju sa medijima i novinarima, institucijama i ekspertima, kao i sa ekološkim nevladinim organizacijama.

Agencija za reciklažu
Agencija za reciklažu Predstavlja zelenu veliku tačku nacionalne strategije upravljanja otpadom u koju pristižu detaljne informacije o stanju sekundarnih sirovina na osnovu kojih, naše stručne službe izrađuju analize i studije o korišćenju sekundarnih sirovina, njihovom skladištenju i mogućnostima recikliranja na najsavremeniji način vodeći računa pre svega o faktorima koji bi mogli ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Fond za ekologiju - Obrenovac
Fond za ekologiju - Obrenovac Fond za ekologiju opštine Obrenovac je osnovan za prikupljanje, upravljanje i dodelu na korišcenje sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa opštine Obrenovac u proizvodnji električne energije, korišcenje i unapređivanje dobara od opšteg interesa i prirodnih i radom stvorenih vrednosti čovekove sredine u opštini Obrenovac.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj - Vojvodina
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj - Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je oformljen kao deo integralnog sistema zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem zaštite i održivog korišćenja prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta)

Megra - oprema za ispitivanje životne sredine
Megra - oprema za ispitivanje životne sredine Osnovna delatnost je zastupanje inostranih kompanija koje se bave snabdevanjem laboratorija opremom i potrošnim materijalom. Postali smo lideri na tržištu po pitanju opreme za ispitivanje i zaštitu životne sredine, hidrologiju, ispitivanja u poljoprivredi, geotehnička istraživanja, uzorkovanje i pretakanje.

NGO Most - Crna Gora
NGO Most - Crna Gora Za život u skladu sa prirodom. Poštujući principe održivog razvoja, a prepoznajući probleme sa kojima se suočavamo, “Most” sve svoje programe bazira na razvoju i edukaciji na ovim osnovama, uključivanje gradjana u procese bitne za kvalitetan i sadržajan život, zaštitu prirode, kulturnu i medijsku prezentacija Crne Gore uz održivu valorizaciju neprocjenjivog prirodnog bogatstva.