organizacijePrivredna Komora Srbije
Privredna Komora Srbije Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede.

EAN Yu
EAN Yu Srpska asocijacija za numerisanje i bar-kodiranje sa sedištem u Beogradu. Izdaje EAN brojeve za kompanije.

Savez Samostalnih Sindikata Srbije
Savez Samostalnih Sindikata Srbije Informacije o programu, platformi, statutu, rukovodećoj strukturi i istorijatu.

Savez Računovođa i Revizora Srbije
Savez Računovođa i Revizora Srbije Sаvez rаčunovođа i revizorа Srbije (SRRS) je nevlаdinа, neprofitnа orgаnizаcijа, kojа okupljа profesionаlne rаčunovođe iz Srbije. Od svog osnivаnjа, 1955, аktivno je rаdio nа rаzvoju rаčunovodstvene profesije, obrаzovаnju svojih člаnovа i hаrmonizаciji rаčunovodstvа i nаcionаlne profesionаlne regulаtive sа nаjboljim iskustvimа rаzvijenijih zemаljа.

Yu QS
Yu QS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta. Informacije o društvu, postupak ocenjivanja, sertifikacija prema JUS ISO 14001, upitnik i zahtev za ocenjivanje.