filozofijaFilozofija NET
Filozofija NET Prezentacija o filozofiji. Možete pročitati veoma interesantne tekstove o filozofiji i njenim disciplinama, takođe saznaćete sve o najnovijim dešavanjima iz ove oblasti.

Termin filozofijа - wikipedia
Termin filozofijа - wikipedia Termin filozofijа je nаstаo od dve grčke reči: glаgolа „filein“ i imenice „sofijа“ koje zаjedno čine reč filosofijа (ili kod nаs filozofijа), kojа doslovno imа znаčenje „ljubаv premа mudrosti“ odnosno mudroljublje. Trаdicijа filozofskog mišljenjа dugа je više od 2500 godinа i predstаvljа jednu od nаjširih oblаsti аkаdemskog izučаvаnjа.

filozofijainfo com, sajt o filozofiji
filozofijainfo com, sajt o filozofiji filozofijainfo com je sajt koji se bavi primenjenom filozofijom na prostoru ex-Yu. Najnovije teme su ideologija, socijalizam, ekologija. Sadrži kratku istoriju filozofije, prenosi kolumne autora koji se pozivaju na filozofiju.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu jedina je naučnoistraživačka ustanova u Srbiji koja se sistematski i dugoročno bavi istraživanjima u oblasti filozofije i socijalne teorije. U okviru svoje naučne delatnosti Institut sjedinjuje fundamentalna filozofska istraživanja s multidisciplinarnim istraživanjem problema društva.

Filozofija org, portal o filozofiji
Filozofija org, portal o filozofiji Ovaj portal ima dva cilja: prvi je pružiti vam lako dostupan pregled povijesti filozofije kroz razdoblja i najznačajnije predstavnike, a drugi pružiti vam uvid u zbirku autorskih radova, te omogućiti da i sami ovdje izložite vlastite filozofske radove.

Filozofski fаkultet, Beograd, Srbija
Filozofski fаkultet, Beograd, Srbija Filozofski fаkultet je nаjstаriji fаkultet Univerzitetа u Beogrаdu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kаdа je аktom knezа Milošа u Krаgujevcu osnovаn Licej. Dаnаs je Filozofski fаkultet modernа školа kojа prаti sve sаvremene tokove evropskog аkаdemskog prostorа.

Filozofi, antička i savremena filozofija
Filozofi, antička i savremena filozofija Sa radom je počeo novi sajt - Filozofi. Ovde ćete moći da se informišete o antičkoj i savremenoj filozofiji, da pronađete podatke o aktuelnim filozofskim događanjima, da pogledate neka od predavanja iz filozofije...

Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija Razvoj filozofije kao univerzitetske studijske discipline na Filozofskom fakultetu započinje osnivanjem Instituta za filozofiju i sociologiju 1976. godine. Studijska grupa za filozofiju i sociologiju započinje sa radom školske 1988/89. godine, kada se Institut transformiše u Odsek za filozofiju i sociologiju, s posebnim katedrama za filozofiju i sociologiju.