astronomijaAstronomski magazin
Astronomski magazin Nedeljni magazin za astronomiju i srodne nauke.

Astronomsko društvo "Ruđer Bošković"
Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" Astronomsko društvo iz Beograda, čije se aktivnosti ogledaju u radu Narodne opservatorije i Planetarijuma na Kalemegdanu, i kroz izdavanje časopisa "Vasiona".

Astronomsko društvo "Alfa"
Astronomsko društvo "Alfa" Delatnost amaterskog astronomskog društva iz Niša kroz istorijat, aktivnosti članova, novosti i foto album.

Astronomijа - wikipedia
Astronomijа - wikipedia Astronomijа je nаukа kojа proučаvа objekte i pojаve izvаn Zemlje i njene аtmosfere. Onа proučаvа poreklo, rаzvoj, fizičkа i hemijskа svojstvа, kretаnje, kаo i procese koji se odvijаju nа nebeskim telimа, pojаve kаo što je kosmičko pozаdinsko zrаčenje, i nаstаnаk, rаzvoj i sudbinu svemirа.

Hrvatsko astronomsko društvo
Hrvatsko astronomsko društvo Osnivanje nacionalnih strukovnih udruga u Hrvatskoj započelo je nakon osamostaljenja naše države, premda je i do tada postojao veliki broj udruga i saveza koji su okupljali hrvatske znanstvenike, nastavnike i promicatelje znanosti.